Følg Frivilligcenter Odense på Facebook og Instagram, 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

FB fLogo Blue broadcast 2Facebook

          

instaInstagram

          

email iconNyhedsbrev

UNG FRIVILLIG

 

Vil I inddrage unge i jeres frivillige arbejde?

Det kan vi godt forstå!

5 hurtige gode råd
- Reagerer hurtigt på spørgsmål og henvendelser
- Inddrag unges kompetencer og giv dem udfordringer
- Planlæg uden om skoletiden, og planlæg ikke for langt frem
- Spørg dem personligt
- Lad dem udvikle sig til den bedste frivillige

Unge er som alle andre mennesker
Det er stort set sandt. Unge vil gerne gøre noget meningsfuldt for andre sammen med andre, og de vil gerne have det sjovt. De vil også gerne tildeles ansvar efter evne, og de vil have nogen at spørge til råds. Der hvor unge skiller sig ud er, at de gerne vil udvikle deres kompetencer, mens de er frivillige, og de vil gerne kunne dokumentere deres erfaringer. Når I vil rekruttere unge frivillige, skal I vise dem, hvorfor det er “sjovt” at være frivillig hos jer, og hvilke kompetencer det giver dem, at være frivillige hos jer.

En generation af netværkere
Relationer betyder meget for unge. Mange af dem har store netværk, som de gerne sætter i spil. Derfor forventer de også, at andre sætter dem i spil, når deres kompetencer er ønskede.

Tid
“Kan du hjælpe i to timer på onsdag?” Spørger du sådan, har du gode chancer for at få et “ja”. “Kan du hjælpe en gang om ugen det næste år” - der får du nok et nej. Ikke fordi, unge ikke vil binde sig, men fordi de har mange planer, som skal passe sammen. Og så skal det jo ramme uden om skole, fritidsjob, kærestetid, fester, familiearrangementer og meget andet. Intet problem for den unge, hvis frivilligheden er lige så spændende som alternativerne.

Medier
Yep, unge er på de sociale medier. Men de er mest aktive der, hvor man ikke kan se dem. “Dark social” kaldes det, og det betyder at de ikke deler, liker og kommenterer på offentlige opslag, som voksne gør. Deres digital liv finder sted i lukkede grupper og private samtaler. Hvis I vil lykkedes på de sociale medier, skal I dele historier, som unge kan relatere til personligt, og som man vil stå ved, mens andre ser med.

Den bedste strategi er den personlige henvendelse, hvor det er din stemme og din fremtoning, som er dit medie. Spørg den unge direkte, og du vil ofte få et ja. Særligt hvis opgaven er sjov og relevant.

Spørg de unge
Tænker du som en ung? Hvis ikke, så spørg en eller flere unge, når du får en ide til at inddrage dem. Det kan være et familiemedlem eller en, du falder i snak med i toget. Det vigtigste er, at du lytter og tager deres reaktion til efterretning. Ved at spørge, lytte og tilpasse giver du din forening et godt afsæt for at inddrage unge. 

 

RÅDGIVNING - MED UDGANGSPUNKT I JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)

Få vejledning i, hvordan I rekrutterer og motiverer unge frivillige

udråb Bør I have unge frivillige eller ej?
udråb Hvor finder vi potentielle frivillige?
udråb Hvilke krav kan vi stille til vores unge frivillige? 
udråb Hvordan kan vores forening passe ind i unges hverdag?
udråb Hvordan sikrer vi en god kommunikation med unge?

udråb Hvad interesserer unge sig for?

udråb Skal vi have en kontrakt med den unge?
udråb Hvordan fordeler vi ansvar og opgaver?
udråb Hvordan motiverer vi de unge frivillige?
udråb Hvordan udfylder vi et frivilligbevis?

Ung frivillig