Følg Frivilligcenter Odense på Facebook og Instagram, 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

FB fLogo Blue broadcast 2Facebook

          

instaInstagram

          

email iconNyhedsbrev

Tilbud målrettet mennesker med handicap

ADHD-foreningen Fyn
Foreningen hjælper alle der på den ene eller anden måde er berørt af ADHD.
Cochlear Implant Foreningen
Støtte og rådgivning omkring Cochlear Implant (CI)
Dansk Blindesamfund Fyn
Dansk Blindesamfund varetager blinde og stærkt svagtsynedes interesser, for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet.
Dansk Handicap Forbund
Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.
Danske Handicaporganisationer (DH)
DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.
Foreningen af Yngre Pensionister
Foreningen samler førtidspensionister, under 65 år, til kammeratligt og indholdsrigt samvær og medvirker i øvrigt til forbedring af førtidspensionisters forhold.
Foreningen Danske Døvblinde
Foreningen arbejder for mere ligestilling og større mulighed for døvblinde og synshæmmedes deltagelse i samfundet på lige fod med andre.
Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier(FBHF)
FBHF’s formål er at skabe bedre vilkår for børn og unge med handicap. Gennem arrangementer og aktiviteter sættes det handicappede barn og dets familie i fokus.
Fyns Døveforening
Foreningens formål er at skabe netværk og sociale aktiviteter for døve på Fyn. Alle aldre er velkomne.
Handicapklubben
Klubben tilbyder samvær og aktiviteter til handicappede.
Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)
Forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårørende.
Hjerneskadeforeningen Fyn
Foreningen tilbyder støtte og tilbud til hjerneskadede og deres pårørende.
Hovedtropperne - Hjerneskadeforeningen (16-35 årige)
Tilbud målrettet 16-35 årige med erhvervet hjerneskade.
Høreforeningen Odense Lokalafdeling
Foreningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière, samt for døvblevne og CI-opererede.
« Start Forrige 1 2 Næste Slut »
Powered by Sigsiu.NET