FRIVILLIGCENTER ODENSE - DIN INDGANG TIL FRIVILLIGHED I ODENSE
VIDEN - INSPIRATION - NETVÆRK
hænder-hjemmesidehænder-hjemmeside

Bedre Psykiatri Ungdom
I Bedre Psykiatri Ungdom i Odense arbejder vi for de pårørende til psykisk syge, vores mål er at nedbryde tabu og fordomme om psykisk sårbare og forbedre vilkårene for de pårørende.
Bedre Psykiatri, Lokalafdeling Odense
Arbejder for bedre vilkår for pårørende og psykisk syge.
Benzorådgivningen
Rådgivning der ønsker at skabe opmærksomhed omkring den vanedannende effekt af sove- og nervemedicin.
Besøgstjenesten v/ Fredens Kirke
Tilbud til beboere i Fredens Sogn som ikke får opfyldt deres behov for samvær med andre.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Blochhuset – Odense Kommunes værested i Ejerslykke
Alkoholfrit værested for socialt udsatte.
Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshus i Odense V
BoPaM-landsforeningen for støtte til børn og pårørende af misbrugere
Foreningen sætter fokus på de virkninger, misbrug i familien kan have på børn og unge.
Bosniakkisk torturofferforening Odense
Organiserer og yder støtte til fhv. bosniakkiske krigsfanger/torturofre og krigsofre fra Bosnien og Hercegovina.
Broen-Odense
Fritidstilbud til udsatte børn.
Børn, unge og sorg. Rådgivnings- og forskningscenter
Rådgivning for børn og unge der har forældre eller søskende der er alvorligt syge eller døde.
Børns Vilkår (herunder Børnetelefonen)
Anonym telefon- og chatrådgivning for børn og forældre.
Børns Voksenvenner
Venskab mellem ressourcerige voksne og børn med et lille voksennetværk.
Powered by Sigsiu.NET