Følg Frivilligcenter Odense på Facebook og Instagram, 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

FB fLogo Blue broadcast 2Facebook

          

instaInstagram

          

email iconNyhedsbrev

BoPaM-landsforeningen for støtte til børn og pårørende af misbrugere
Foreningen sætter fokus på de virkninger, misbrug i familien kan have på børn og unge.
Dansk Handicap Forbund
Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.
Foreningen af Yngre Pensionister
Foreningen samler førtidspensionister, under 65 år, til kammeratligt og indholdsrigt samvær og medvirker i øvrigt til forbedring af førtidspensionisters forhold.
Hjerneskadeforeningen Fyn
Foreningen tilbyder støtte og tilbud til hjerneskadede og deres pårørende.
Høreforeningen Odense Lokalafdeling
Foreningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière, samt for døvblevne og CI-opererede.
Landsforeningen autisme, Kreds Fyn
Formålet er at skabe de bedst mulige forhold for autistiske børn, unge og voksne.
Lokalforeningen af fleks- og skånejobbere (LAFS) Odense og Fåborg Midtfyn
Interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere.
Ordblinde/Dysleksiforeningen på Fyn
Varetager interesser for mennesker med ordblindhed over for myndigheder og offentligheden.
Polioforeningen - specialister i børnelammelse
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter polio, gennem gratis råd og vejledning til alle personer med polio eller post polio.
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ULF arbejder for at få indflydelse, modvirke mobning og diskrimination af udviklingshæmmede, arrangere sociale aktiviteter for udviklingshæmmede.
Ulykkespatientforeningen
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter en ulykke, gennem gratis råd og vejledning til alle personer som har været ude for en ulykke.
Powered by Sigsiu.NET