FRIVILLIGCENTER ODENSE - DIN INDGANG TIL FRIVILLIGHED I ODENSE
VIDEN - INSPIRATION - NETVÆRK
hænder-hjemmesidehænder-hjemmeside

Tilbud til seksuelt misbrugte og voldsramte.

Center for Seksuelt Misbrugte Syd, CSM-Syd - Frivilligsektion
Anonym støtte og vejledning til personer over 18 år der har været seksuelt krænket på et eller andet tidspunkt i deres liv.
Fyns Spor
Spor er en forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for voksne, der har senfølger af seksuelle overgreb
Joansøstrene
Joan-søstrene tilbyder voldsramte kvinder anonym telefonrådgivning om psykologiske, sociale og juridiske aspekter efter en voldsoplevelse.
Krisecenter Odense for voldsramte kvinder
Tilbud til kvinder der er udsat for vold eller trusler om vold – fysisk, psykisk, seksuelt, økonomisk eller materielt.
Offerrådgivning Fyn
Telefonisk og personlig rådgivning til ofre for forbrydelser.
Røde Kors Odense
Afholder sociale aktiviteter, primært til forebyggelse af ensomhed hos voksne.
Powered by Sigsiu.NET