Følg Frivilligcenter Odense på Facebook og Instagram, 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

FB fLogo Blue broadcast 2Facebook

          

instaInstagram

          

email iconNyhedsbrev

SAMARBEJDE

ikoner foreningsservice 06

Nye samarbejdspartnere
At foreninger indgår nye samarbejder med virksomheder og kommunale aktører er kommet i fokus de senere år. I Frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde på tværs af aktører, som kan skabe nye muligheder - og ikke mindst bedre tilbud til borgerne. Et samarbejde med en ny aktør, kan fx synliggøre foreningen over for nye potentielle frivillige, brugere og samarbejdspartnere, skabe nye muligheder for rekruttering af frivillige, være en anerkendelse af foreningens arbejde, samt tilføje nye kompetencer til foreningen.

Samarbejde med virksomheder
Mulighederne for at samarbejde med virksomheder er mange. Dog bør man være opmærksom på, at der kan være stor forskel på tanke- og arbejdsgange i virksomheder og foreninger, inden man indgår et samarbejde. Et samarbejde med en virksomhed kan handle om donation af penge, kontorudstyr eller lignende – men virksomhedens medarbejdere kan også bruge deres tid og kompetencer på at hjælpe foreningen.

Enkeltstående aktiviteter

Medarbejderne kan fx deltage i et arrangement, afholde et kursus for foreningens frivillige eller hjælpe med praktiske opgaver i foreningen.

Løbende opgaver

Medarbejderne kan hjælpe foreningen på forskellige områder, f.eks. IT, kommunikation, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ved ligefrem at blive frivillige eller deltage i den daglige drift.

Samarbejde med kommunen

Der er mange gode grunde til at indgå et samarbejde på tværs. Kommuner kan, fx sammen med frivillige foreninger, skabe en bedre sammenhæng mellem deres egne og foreningernes tilbud, hvilket i sidste ende skaber bedre tilbud til byens borgere.

Når kommunen og de frivillige foreninger går sammen for i fællesskab at skabe nye løsninger på de udfordringer, som borgerne står med, kan det medvirke til kvalitetsudvikling og nytænkning - til gavn for brugerne. Erfaringer viser, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. Kommuner og foreninger kan have forskellige perspektiver, rammer, arbejdsmetoder og mål for indsatsen.Her kan partnerskaber og formelle aftaler være en god model for begge parter, hvis man ønsker at udvikle et samarbejde eller gøre et samarbejde permanent.

Gevinsten ved samarbejdet kan være at der skabes nye løsninger til gavn for både borgere, ansatte i kommunen,og de mange frivillige i lokalområdets foreninger. 

RÅDGIVNING - MED UDGANGSPUNKT I JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)

Få sparring på hvordan i opnår kontakt til nye samarbejdspartnere! 

udråb Hvad ønsker I? - fx viden, ressourcer eller samarbejdspartnere.
udråb Identificere relevante nøgle- eller ressourcepersoner
udråb Hvad vil I samarbejde omkring - og hvad vil I opnå?
udråb Bør I udarbejde en samarbejds- eller partnerskabsaftale?

udråb Kortlægning af jeres nuværende netværk
udråb Hvad kan I tilbyde samarbejdspartnere?
udråb Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
udråb Hvordan vil I evaluere samarbejdet?

 

 

Samarbejde

Links til guides på www.frivillighed.dk

Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening

Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger

 

      screening

Book en foreningsscreening  
Få et overblik over din forenings
aktuelle situation - 
styrker og udviklingsområder.
Bestil en foreningsscreening her