FRIVILLIGCENTER ODENSE - DIN INDGANG TIL FRIVILLIGHED I ODENSE
VIDEN - INSPIRATION - NETVÆRK
hænder-hjemmesidehænder-hjemmeside

Organisation

Frivilligcentrets formål
Frivilligcenter Odense har til formål at støtte, udvikle og fremme frivilligheden i Odense. Vi mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder konsulentbistand til frivillige sociale foreninger og projekter. Vi samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer.

Frivilligentrets historie
Frivilligcenter Odense hed oprindeligt Netværkskontakten og blev dannet på baggrund af et åbent møde på Badstuen og holdt stiftende generalforsamling den 27. november 1990. Foreningen opererede fra en privat adresse, og det var her, dens ophavsmænd og – kvinder stablede det første selvhjælpsprojekt på benene. Året efter modtog foreningen for første gang penge fra Socialministeriet og lejede et par lokaler på Rugårdsvej.

I 1992 kom frivillighedsformidlingen til. Bestyrelsen var fælles, men de to grene — selvhjælpsgrupperne og frivillighedsformidlingen — fik hver deres deltidsleder, budget og medarbejdere. Det ændrede sig i 1996, hvor Dorte Larsen blev ansat som fælles leder.

I 1997 blev også budget og regnskab slået sammen, og siden slutningen af 1990'erne har der været tradition for, at Netværkskontakten også huser skiftende projektforløb, alle med det formål at fremme sociale netværk i Odense.

I 2006 flyttede foreningen til nye og større lokaler i Jens Benzons Gade.
På generalforsamlingen 2008 blev det besluttet at omdøbe foreningen til Frivilligcenter & Selvhjælp Odense.

I 2012 opdeles Frivilligcenter & Selvhjælp igen i 2 selvstændige foreninger. Selvhjælp flyttede til nye lokaliteter med navnet Selvhjælp Odense og Frivilligcenter Odense blev i de hidtidige lokaler i Jens Benzons Gade.
Pga. gentagne angreb af skimmelsvamp i lokalerne måtte Frivilligcentret pr. august 2013 flytte til midlertidige lokaler på Toldbodgade 19. 

I marts 2014 flyttede vi ind på vores nuværende adresse på Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

I 2016 vandt vi udbuddet om at blive regionalt center for Projekt Frivillig, og vi er hermed viden- og udviklingscentral for ungdomsfrivillighed i Syddanmark.

I efteråret 2017 flytter vi ind i Borgernes Hus, som ligger i Odense Banegårscenter. Her kommer vi til at bo sammen med nogle af de vigtigste aktører på frivilligområdet i Odense, og vi får mullighed for at stille moderne og alsidige lokaler til rådighed for foreningerne.