Følg Frivilligcenter Odense på Facebook og Instagram, 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

FB fLogo Blue broadcast 2Facebook

          

instaInstagram

          

email iconNyhedsbrev

ØKONOMI

ikoner foreningsservice 10

At skaffe økonomi til foreningens aktiviteter er en udfordring for de fleste foreninger. Har I svært ved at opnå økonomisk støtte til foreningens aktiviteter eller brug for at finansiere nye initiativer? Det er vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I vil finansiere jeres aktiviteter.

Forskellige måder at opnå økonomisk støtte på:
- Kommunale tilskud
- Puljer og fonde
- Medlemskontingenter
- Arrangementer, f.eks. loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller lignende
- Salg af merchandise, kalendere eller andre småartikler
- Sponsoraftaler med virksomheder - pengeansøgninger, sponsorater og serviceydelser
- og meget andet. 


KOMMUNALE TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Odense Kommune giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til serviceloven.

§18 støtte - målgrupper under 60 år

 

Foreninger med målgrupper over 60 år kan søge støtte til ....... for personer under 60 år.
Tilskud kan søges: Én gang årligt, ansøgningsfrist: 1. oktober 
Ansøgningskriterier og -skemaer: Kommunens hjemmeside

Udviklingspuljen

 

 

§79 støtte -
målgrupper over
60 år

 

Foreninger med målgrupper over 60 år kan søge støtte til aktiverende og forebyggende aktiviteter for personer over 60 år.
Tilskud kan søges Én gang årligt, ansøgningsfrist: 1. oktober 
Ansøgningskriterier og -skemaer: Kommunens hjemmeside.                           

§18 tjek af din forenings ansøgning

 

Frivilligcentret tilbyder foreninger/projekter sparring på ansøgninger. Kontakt os, hvis du ønsker et tjek af din forenings ansøgning. 

 

 

PULJER OG FONDE

Statslige puljer                                                         

 

Socialministeriet har en række puljer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde med børn og unge, udsatte borgere, ældre, handicappede m.m.
På Tilskudsportalen (https://tilskudsportal.sm.dk) kan du finde en liste over og ansøge aktuelle puljer.
Tilmeld jer ministeriets nyhedsbrev om nye puljer her.

PULJEGUIDEN.DK
Guide til søgning
af puljer og fonde

 

Få overblik over puljer og fonde via Puljeguiden, som er et redskab til fundraising.

Odense Kommune har købt abonnement på www.puljeguiden.dk for at støtte op om de mange foreninger og projekter i Odense. Hvis du ønsker fuld adgang til Puljeguiden, så gør følgende:

1) Gå ind på www.puljeguiden.dk og opret profil med navn, e-mailadresse og foreningens navn.
2) Send dernæst en mail med dit profilnavn, navn, emailadresse og foreningens navn til Frivilligcentrets konsulent.
3) Herefter får du en bekræftelse fra Puljeguiden på, at du har fået fuld adgang

LEGATBOGEN.DK
Gratis søgemaskine for fonde og legater 

 

Legatbogen.dk er en gratis søgemaskine, som hjælper ansøgere med at finde midler, fonde og legater med at finde de rette ansøgere. Brug legatbogen.dk til at søge og finde information om mere end 12.000 danske fonde og legater. 

Bestyrelsens økonomiske ansvar

 

Det er bestyrelsens vigtigste opgave at forvalte og anvende foreningens midler på en ansvarlig og troværdig måde i overensstemmelse med foreningens formål. En forening har pligt til at bogføre indtægter og udgifter, og udarbejde budget, regnskab m.m. 

 

 


RÅDGIVNING - MED UDGANGSPUNKT I JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)

Få vejledning ift. fundraising 

udråb Hvad ønsker I at søge penge til (fx projekt, aktivitet, drift)?
udråb Kortlægning af støttemuligheder  
udråb Sparring til idé- eller projektudvikling 
udråb Identificering af samarbejdspartnere

 

udråb Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgningsskemaer samt budget- og finansieringsplan
udråb Evaluering, forankring og formidling af projektets resultater
udråb Bestyrelsens ansvar 
udråb Udarbejdelse af budget og regnskab for foreningen
udråb Henvisning til eksterne rådgivere/konsulenter

 

FUNDRAISING

Links til guides på www.frivillighed.dk

Fundraising for frivillige sociale organisationer

Rekruttering af unge frivillige

Skattefrie gaver til foreninger

 

      screening

Book en foreningsscreening  
Få et overblik over din forenings
aktuelle situation - 
styrker og udviklingsområder.
Bestil en foreningsscreening her