Følg Frivilligcenter Odense på Facebook og Instagram, 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

FB fLogo Blue broadcast 2Facebook

          

instaInstagram

          

email iconNyhedsbrev

Formål og vision

Borgernes Hus er fremtidens medborgerhus. Det skal være Odenses mødested, hvor alle byens borgere mødes om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion. Borgernes Hus skal understøtte mennesker i at udfolde deres livsprojektet, og derfor er Frivilligcenter Odense selvfølgeligt også med.

Et naturligt mødested

Vi skaber og udvikler fællesskaber sammen. Borgernes Hus bliver det naturlige mødested på tværs af traditionelle skel. Kommune, private aktører, borgere, foreninger, frivillige og alle andre kommer forbi på planlagte og ikke-planlagte besøg, og sammen skaber vi ny værdi for hinanden og Odense. Som frivillig social forening har I meget at byde på, og I kan få stor glæde af at samarbejde med husets øvrige beboere.

Synliggørelse af det frivillige Odense
Heldigvis er der mange i Odense, som arbejder for at skabe gode rammer for frivilligheden. Det bliver synligt og rådgivning bliver lettilgængelige i Borgernes Hus. Med den centrale placering og mange vigtige beboere i huset, er Borgernes Hus en god platform for synlighed og udvikling. Både for eksisterende foreninger og for nye samarbejder.

Udvikling i fællesskab
Visionen for Borgernes Hus er at vi sammen yder og skaber velfærd. Huset har et udviklingsmæssigt fokus hvor nøgleordene er aktivitet, fællesskab, samarbejde, skaberkraft og gensidig inspiration. Mennesker skaber, og Borgernes Hus understøtter, at ting kan ske.

”Frivilligcenter Odense vil levere de bedst mulige forhold for vores medlemsforeninger, og den centrale placering og det daglige møde med nøglepersoner på frivillig området i Odense gør, at Borgernes Hus bliver en moderne og udbytterig hjem for os,” siger centerleder Jess Kahr.